Bestuur

Hier een lijst met belangrijke adressen van mensen die binnen de menvereniging belangrijke taken vervullen.

BESTUUR

Voorzitter:     Mevr. Marian Bosma, Pepergaweg 81, 8395 PC Steggerda (0561) 441667

Secretariaat:     Mevr. Ingrid L. de Block, Oostvierdeparten 17a, 8391 XP, Noordwolde (0561) 433914

Penningmeester:  Dhr. T. Hijlkema, Sing Sang 8, 8403 BH Jonkerslan, (06) 51586609

Bestuurslid: Dhr. Gert Jan Dekker, Hesselingendijk 4 , 8371 TA  Scheerwolde (0521) 371213

 

COMMISSIES:

Terreincommissie
(onderhoud en verzorging van de menkaampe, inclusief de hindernissen en de sloten):

Alberd van Dijk, Piet van der Meer, Meine van der Meer, Piet de Vries en Gert Jan Dekker

Nadere informatie contactpersoon bestuur volgt.

 

Commissie voor berging en materialen

(Beheer, verzorging en onderhoud van ons verenigingsgebouw, het terras en alle bijbehorende materialen):

Sake Bosma en Piet Bosma.

Contactpersoon vanuit het bestuur: Gert Jan Dekker

 

Horeca commissie
(Voorbereiden en verzorgen van de horeca bij de jaarlijkse activeiteiten).
Jos Boomgaard, Alie Kraan en Marion Mols.

Contactpersoon vanuit bestuur: Ingrid de Block

 

Commissie voor recreatieve activiteiten
(Organiseren van de openingsrit, feest- of thema avonden, puzzelrit, sluitingsrit en eventuele winter activiteiten)

Gerrit Jongschaap

Contactpersoon vanuit bestuur: ??

 

Redactie en PR commissie 

Kees Slot verzorgt de website, facebook pagina en maakt persberichten voor krant en radio/tv (lokaal)

Veerle Boomgaard verzorgt het samenstellen van info’s en programmaboekjes

Contactpersoon vanuit het bestuur: Mick Boomgaard

 

Wedstrijdcommissie
(Organiseren van de wedstrijdactiviteiten en het wedstrijdsecretariaat van de samengestelde menwedstrijd eind augustus behoort tot de verantwoordelijkheden van de wedstrijdcommissie):

Ellen Backx, Marian Bosma en Veerle Boomgaard doen de organisatie van de samengestelde men wedstrijd. Zij zullen hierin worden bijgestaan door verschillende leden.

Het bestuur regelt onderling de regionale en onderlinge wedstrijden