Informatie

ALGMENE INFORMATIE

Contributie
(Vastgesteld in de ledenvergadering van november 2014)
  • € 45,00   Voor één persoon boven de 16 die alleen lid is. Bij feesten of iets dergelijk dient een introducé bijbetalen.
  • € 70,00   Voor twee personen op hetzelfde adres die samen lid willen zijn. Kinderen onder de 16 zijn ook lid.
  • € 30,00   Voor inwonend kind boven de 16 (is zelfstandig lid wanneer zijn of haar ouders ook lid zijn).

 

Accommodatie:
Er wordt getraind op een prachtig, eigen terrein gelegen aan de Hoofdstraat-West te Noordwolde.

Vanaf 1993 zijn wij als vereniging op zoek geweest naar een eigen accommodatie om het materiaal te bergen en ruimte om te lessen. We zullen u de briefwisselingen en discussies met de gemeente besparen maar in juni 1999 kon een eigen oefenterrein van 1 ha. worden aangekocht. Vlakbij het dorp Noordwolde en grenzend aan de Spokedam; een prachtig gebied met ruiterpaden!

Door de verkoop van aandelen onder de leden kon fl. 20.000 (jawel, guldens toen nog!) worden opgehaald en met een mooi kassaldo is het terrein betaald kunnen worden. Later kon met een renteloze lening van de Gemeente Weststellingwerf de materiaalberging annex toiletgebouw worden neergezet. Allemaal eigen werk van de leden! Het is het symbool geworden van de samenwerking en saamhorigheid onder de leden. Wie kon heeft zijn steentje (letterlijk) bijgedragen.

Op 14 Juni 2003 is de Menkaampe feestelijk in gebruik genomen. Voor de naam ws de leden gevraagd suggesties te doen, en Marianne en Albert van Dijk hebben deze naam, ‘de Menkaampe’ bedacht. Stellingwerfs voor: stukje land waarop gemend wordt.

De terreincommissie zorgt voor het onderhoud en we zijn trots op dit bezit wat vooral door eigen werk en door de aandelen letterlijk van alle leden is.

 

 

OVER HET ONTSTAAN VAN DE MENVERENIGING…..
De menvereniging Noordwolde bestaat officieel sinds 11 Maart 1980. Maar wat ging daaraan vooraf? Een stukje geschiedenis…..

In Noordwolde was al sinds enige jaren een actieve rijvereniging en ponyclub die hun thuisbasis hadden in manege ‘de Schimmelhoeve’ in Oosterstreek. Er was veel te beleven op paardengebied. Hoe kon het ook anders in zo’n paard-rijke omgeving. En hoewel er wel mensen aangespannen actief waren, toch ontbrak er nog een menvereniging.
De feitelijke oprichting van de Menvereniging Noordwolde is ontstaan een oproep van de initiatiefnemers Jos van der Jagt en Andries Meijer. Het document dat u hiernaast ziet is de officiële oproep zoals die toen verzonden is (klik op het document voor een leesbare versie). Het is het eerste officiële document dat in de archieven te vinden is. Hiermee is het allemaal begonnen!

Naar aanleiding van deze oproep is menvereniging Noordwolde ontstaan. Want daar, aan de bar van de Schimmelhoeve ontstond een voorlopig bestuur en op 11 Maart 1980 was de menvereniging een feit!

De eerste voorzitten was naar verluid Nico Draaisma die bij de notaris op 19 januari 1981 de hamer overgaf aan Andries Meijer.
De statuten geven officeel het volgende bestuur aan:
Voorzitter: Andries Meijer, secretaris: Theo Overliese, penningmeester: Anton Kersten en de bestuursleden: Jos van der Jagt en Geert Hoogeveen.

Op 15 Oktober 1981 vond de eerste mutatie plaats en werd Theo Overliese voorzitter.
Exacte data laten we verder even achterwege maar tot in de 90-er jaren hebben de volgende personen deel uitgemaakt van het bestuur:

•    Roelie Bergsma (secretaresse tot okt. ’91)
•    Theo Overliese (voorzitter tot okt ’90)
•    Egbert Slot (penningmeester tot okt. ’91)
•    Joldert Holtrop (bestuurslid tot nov. ’93)

Wanneer Anton Kersten, Jos van der Jagt en Geert Hoogeveen precies uit het bestuur zijn gegaan is niet bekend.
Na de eerste tien jaar hebben de volgende personen nog deel uitgemaakt van het bestuur:
•    Ruud de Ram (nam in okt. ’91 afscheid binnen het bestuur)
•    Annie Gol (secretaresse van okt. ’90 tot november ’01)
•    Jan van der Mei (bestuurslid van okt ’90 tot nov. ’94)
•    Hennie van der Meer (penningmeester van okt. ’91 tot nov. ’97)
•    George Krol (bestuurslid van okt. ’91 tot nov. ’00)
•    Nico Huppes (bestuurslid van nov. ’94 tot nov. ’05)
•    Piet de Vries (penningmeester van nov. ’97 tot nov. ’06)
•    Cees Slot (bestuurslid vanaf nov. ’01 tot nov. ’07 en vanaf nov. 2011 tot nov. 2014)

.    Hans Reuvers ( bestuurslid vanaf nov. ’07 tot nov. ’11)